Życie gospodarcze

Sztokholm jest jednym z ważnych światowych centrów kwalifikowanej siły roboczej.  Prawie trzymilionowa konglomeracja ludności - a podobnie dużej w pobliżu nie ma - oraz położenie w basenie Morza Bałtyckiego stwarzają na przykład dogodne warunki do współpracy z Rosją i krajami bałtyckimi. 

Koszty arendy lokali oraz zatrudnienia pracowników są umiarkowane.
Sztokholmska Krzemowa Dolina w dzielnicy Kista, dogodne i różnorodne połączenia komunikacyjne oraz świetna infrastruktura telekomunikacyjna to kolejne atuty miasta.